AKTIVITETSPLAN

Klimahandleplanen omfatter Byrådets visioner og målsætninger for klimaområdet og disse intentioner omsættes via en aktivitetsplan til klimahandlinger.

Aktivitetsplanen skal ses som et dynamisk årshjul, der skaber et forpligtende forløb af projekter, informationskampagner, udviklingssamarbejder. Via aktivitetsplanen er det muligt, at sikre tværfaglige synergier indenfor fx energirenovering, transport, klimatilpasning, naturpleje og opvarmning. Der lægges særligt vægt på effektivisering, forventet og målt effekt i planens projekter og kampagner. Vi vil dokumentere økonomi og omkostningseffektivitet af vores investeringer i forhold til klimaeffekt. Projekter og kampanger vil årligt i 2. kvartal blive evalueret med henblik på ressourcefordeling i følgende budgetår.

Klimahandlingsplanen er primært en digital plan. Aktivitetsplanen indgår som et bilag og vil blive revideret løbende.

  

KONTAKT
Syddjurs Klimakoordinator
Mail: Klima@syddjurs.dk
Telefon: 5170 4341