Indsatser

Vi vil:

 • få alle aktører i kommunen med på den grønne omstilling. Kommunens rolle er bl.a. at vise, hvad der kan gøres og hvilke fordele der er. Fx hvad man kan spare ved at lave bæredygtige og klimavenlige tiltag og hvilke muligheder det giver.

Det gør vi ved at:

 • Syddjurs Kommune i 2021 bliver optaget som Klimakommune Plus under Danmarks Naturfredningsforening. Kriterierne for dette fremgår af bilag 2.
 • lave flere lokale aftaler, der kan fremme vedvarende energi og reducere energiforbruget og CO2 udledningen hos virksomheder, borgere og distriktsråd.
 • vi som myndighed og planlægning bidrager til, at vurdere hvilke løsninger og indsatser, der de mest omkostningseffektive således, at der opnås den størst mulige effekt i forhold til de ressourcer der investeres.


Vi vil indgår aftaler, der:

 • udvikler vedvarende energianlæg
 • omstiller transport fra fossile til vedvarende energikilder. Herunder at udvikle el-ladenettet.
 • sparer på energien og indfører vedvarende energi i sommerhusområder.
 • sparer på energien i ejendomme i det åbne land og i byer uden fjernvarmeforsyning.
 • fortrænger olie til opvarmning i det åbne land og småbyer
 • etablerer kollektive varmenetværk og VE-anlæg i småbyer og klynger.
 • sparer energi og fremmer omstilling til cirkulær økonomi i små og mellemstore virksomheder, herunder landbruget.


Aktueller klimaprojekter:
Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan