Individuel opvarmning

Individuel opvarmning - konvertering af olie- og elvarme til varmepumper

Det er ikke rentabelt at drive fjernvarme i det åbne land og i de små landsbyer. Her skal den enkelte husejer selv producere deres varme. I Syddjurs Kommune foregår 7 % af opvarmningen af boliger og fritidshuse med elvarme, og 10 % med oliefyr . Individuelle varmepumper dækker kun ca. 1 % af opvarmning af boliger og fritidshuse.

Oliefyr påvirker klimaet negativt pga. CO2 udledning. Varmepumper er et bedre alternativ, fordi de på sigt kan de blive næsten CO2 neutrale, når al strøm på et tidspunkt stammer fra sol og vind, jf. illustration figur 11. Desuden er varmepumper ca. 3-5 gange så effektive som traditionelle elvarme-paneler og dermed på udgiftsniveau med fjernvarme.

Figur 11: Den gennemsnitlige forskel mellem energikilder i kr. og CO2 udledning (kilde Sparenergi.dk)