Kommunens egen indsats i den kommunale drift

Siden 2010 har det været målet at reducere energiforbruget i de kommunale opgaver med 2 pct. om året i gennemsnit. Det sker via forskellige initiativer.

Energibesparelse i de kommunale bygninger

Der er siden 2010 iværksat et stort antal projekter, der har reduceret CO2 udledningen fra de kommunale bygninger og institutioner med ca. 36 procent, samtidig med at vi har fundet nye måder, at øge den offentlige service på.

I 2019 har vi udledt 996 tons CO2 fra de kommunale bygninger og institutioners forbrug af strøm og varme. Det må i årene fremover forudses, at det vil blive sværere at reducerer udledningen af CO2 fra kommunens eget forbrug af varme og strøm, hvorfor indsatsen fremover vil blive rettet mod bl.a. en smartere udnyttelse af de kommunale bygninger. Her vil kobling mellem bookingsystemer og energistyring kunne vise, at datahåndtering er det nyeste middel til energibesparelser inden for offentlige bygninger.

Grøn indkøbspolitik

Der indgår allerede bæredygtige kriterier i kommunens indkøbsaftaler om bl.a. energiforbrug, genanvendelsesgrad og reduktion af affald. Erfaringerne skal bruges til bl.a. den kommende omstilling af affaldssystemet.

Syddjurs Kommune vil fortsat lave bæredygtige indkøb, der skåner miljøet og sparer på transporten. Kommunen er derfor i 2019 indgået i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Kommunens egen kørsel

En analyse har vist, at medarbejderne i Syddjurs Kommune kører 7,5 mio. km. hvert år i kommunens tjeneste. Det giver en samlet CO2 udledning på ca. 1.600 tons CO2 årligt.

En mere effektiv organisering af området med en rationel brug af kommunens bilflåde kan reducere udledningen af CO2 yderligere.

Der er derfor indført et flådestyringssystem, lavere kørselsgodtgørelse ved tjenestekørsel i egen bil og retningslinjer for, hvornår transportkrævende møder holdes digitalt. Der forventes derfor en væsentlig besparelse i omkostninger, timer og CO2 udledning i de kommende år.

Digitalisering og ny teknologi

Der er et stort potentiale. Ikke kun indenfor indkøb af IT, men også i implementering af systemer til ressourcestyring. Fx indenfor velfærdsopgaver, undervisning og serviceopgaver. Syddjurs Kommune er med i KL´s initiativer indenfor digitalisering for klima og ressourcer.