Indsatser

Vi vil:

  • Forsætte den grønne omstilling af den offentlige transport sammen med infrastruktur til elcykler og elbiler.

Det gør vi ved at:

  • lade grøn omstilling og klimatilpasning indgå i Syddjurs kommende mobilitetsplan.
  • Syddjurs Kommune indtræder i klimapartnerskabsaftalen DK2020, der skal øge det regionale samarbejde om bl.a. offentlig- og privat transport og grønne udbud på tværs af kommunerne.
  • informere om de fordele, der er ved at skifte til grøn transport.
  • understøtte udbredelsen af el-delebiler i byer og landsbyer.
  • omlægge til busser på gas, el og biodiesel.
  • gøre det være nemt at bruge offentlig transport også ved fx først, at cykle til stationen eller busstoppestedet.
  • udbygge elladenetværket ved, at lave aftaler med virksomheder og oplevelseserhverv om at etablere el-ladere til gavn for borgere, turister og erhvervsliv.
  • gå forrest ved at udbygge antallet af ladestationer for kommunens medarbejderes elbiler.

Se også afsnittet om kommunens egen kørsel her.

Aktueller klimaprojekter:

Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan