Indsatser

Vi vil:

 • overføre de strategier for håndtering af vand, der aktuelt indgår i nye lokalplaner til kommunens byer, når der laves kloakseparering, nye spildevandsplaner og nye udstykninger.
 • separere regnvand fra, når vi etablerer nye kloakker eller renoverer de gamle fælleskloakker. Regnvandet skal så vidt muligt håndteres lokalt. Dette vil bidrage med kvalitet til bl.a. vandløb og badevand.


Det gør vi ved at:

 • Syddjurs Kommune informerer om, hvad man må, og hvor man kan hente vejledning og inspiration. Det skal ske via kommunens hjemmeside og infoarrangementer. Syddjurs Spildevand A/S og lokale kloakmestre skal om muligt inddrages.
 • Kommunen udarbejder en klimaberedskabsplan sammen med Beredskab & Sikkerhed. Den skal gælde for hotspots med risiko for oversvømmelse. Vi registrerer bl.a. vandstande i vandløb og anvender de nyste data i risikomodeller.
 • Kommunens Klimahandlingsplan, Kommuneplan og Vandvision 2050 føres ud i livet bl.a. ved vandhåndteringsstrategier for fra de større byer således at udfordringer ift. bosætning, forsyningsanlæg og infrastruktur løses i et fælles godt resultat.
 • hjælpe grundejerforeninger mv med faglig viden til at vælge de bedste løsninger.
 • udarbejde en model for, hvordan vi inddrager og samarbejder med borgerne.
 • idéer fra lokale udviklingsplaner kan med fordel indgå i fx spildevandsplaner og projekter med overfladevand og infrastruktur.
 • finde helhedsløsninger for byer og sommerhusområder ved, at inddrage lokale ønsker og frivillige kræfter.
 • henter inspiration fra byer som Middelfart, Fredericia, Dragør og Lemvig, der i størrelse og placering kan sammenlignes med fx Ebeltoft.
 • samarbejde med klimalaug og andre formelle fællesskaber om, at lave lokale planer for klimatilpasning. Vi vil i den forbindelse inddrage og påvirke projekter i andre planer som fx kloakseparering og renovering af veje, som på den måde kan være med til at finansiere projekterne.

  Aktueller klimaprojekter:
  Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan 

LINKS

Bilag 1 Syddjurs Klima Aktivitetsplan