Reduktion fra transportsektoren

Der er cirka 20.000 biler indregistreret i Syddjurs Kommune. Og de kører meget.
Syddjurs er en landkommune med stor pendling til arbejdspladserne i de store nabobyer. Energiforbruget til transport er 1.820 TJ svarende til ca. 505.000 MWh. Det udgør dermed 31 % af kommunes samlede energiforbrug, jf. figur 13. Kun 4 % af transporten forgår med vedvarende energi som drivmiddel.

 

Figur 13: Brug af vedvarende energi opdelt på omsætningsenhederne i basisår 2007 og 2018

CO2 udledningen har kun udviklet sig en smule positivt siden 2007. Ganske vist kører vores biler længere på literen, men til gengæld er behovet for at køre steget. Fra 1990 til 2018 er energiforbruget på transport steget med 32 pct.

Det er især diesel- og benzindrevne køretøjer, der belaster regnskabet, jf. figur 14. CO2 udledningen fra diesel, benzin og Jetfuel (JP1) var i 2018 128.000 tons CO2 og udgør 52 % af kommunens samlede udledning fra transport.

Figur 14: Bruttoenergiforbrug til transport for 2018