Forpligtende aftaler

Ambitionerne i Klimahandlingsplanen 2021-2024 tager især afsæt i to aftaler, som byrådet har besluttet at indgå i:

• Klimaaftalen DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Aftalen giver kommunerne en fælles metode og proces til at udarbejde klimaplaner. De fleste kommuner i Region Midtjylland, Realdania Fonden og tænketanken CONCITO er med i samarbejdet.
• Syddjurs Kommune sluttede sig i 2010 til Danmarks Naturfredningsforenings initiativ Klimakommune. Byrådet ønsker, at vi fremover lever op til yderligere krav defineret i Klimakommune Plus. Se bilag 2.