Effektmålinger og dokumentation for indsatser

Grundpillen i Syddjurs Kommunes klimaindsats er vores energi- og klimaregnskab. Det viser kommunens samlede forbrug af energi, og hvor meget CO2 vi udleder. CO2 udledes blandt andet, når vi bruger fossile brændstoffer til elektricitet, varme og transport.

Regnskabet opgør energiforbruget for hele kommunen som geografisk enhed og for Syddjurs Kommune som virksomhed. Det omfatter bl.a. fjernvarmeværker, private varmeanlæg, biler, lastbiler, traktorer, tog og fly.

Regnskabet giver et overblik over, hvor energien kommer fra og hvilke typer af energi, vi anvender og til hvad. Vi kan bl.a. se, hvor vi bruger mest energi, og hvordan den fordeler mellem vedvarende energi og fossile brændsler. Det kan vi bruge til at prioritere den grønne omstilling, hvor fordelene er størst.

Regnskabet ligger på kommunens hjemmeside og revideres hvert 2. år. Med regnskabet følger et baggrundsnotat, der forklarer tal og sammenhænge i energiforbruget og CO2 udledninger, samt et virkemiddelkatalog ift. de tungeste udledningsposter. Fra 2018 omfatter regnskabet en mere omfattende visning af sektorernes udledning bl.a. landbruget.

   

Energi- og klimaregnskabet viser bl.a.
-at den samlede CO2 udledning pr. år er reduceret
fra 402.000 tons i 1990 til 242.000 tons i 2018.
-at den årlige udledning af CO2 pr. indbygger for perioden 1990 – 2018 er faldet fra 11,1 til 5,8 tons.

LINKS

Region Midtjyllands energiregnskaber

Virkemiddelkatalog Region Midtjylland 2022

Klimaregnskab 2018 med udledninger fra sektorer (excel format)

Energiregnskab 2020 med udledninger fra sektorer (excel format)