Aftaler og samarbejdsformer

Syddjurs Kommune skal fremme den grønne omstilling inden for bæredygtige byer, energirenovering og forbrug.  
Opgaven løftes bedst i samarbejde. Det kan fx være med lokale fjernvarmeværker, virksomheder, foreninger eller leverandører.

Samarbejdet kan have form af partnerskaber eller indkøbsaftaler, hvor formålet er at gennemføre afgrænsede projekter. Det kan fx handle om at etablere solceller eller sikre bæredygtige tiltag ved et byggeri som fx Byens Hus i Mørke. Det er vigtigt, at indsatsen giver værdi for alle parter.

Samarbejder kan også have en mere uformel karakter. Hvor kommunen fx er rådgiver eller myndighed for et projekt. Det kan fx være aftaler om, at en gruppe borgere ønsker, at producere strøm i fællesskab. Det kan være bæredygtige bosætninger som bo- og erhvervsfællesskaber som en del af udviklingen af landdistrikterne. Lokalsamfundet må gerne kunne se sig selv i væksten af vedvarende energianlæg. 

   

LINKS

Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Syddjurs pulje til Landsbyfornyelse

Byens Hus i Mørke

NRGi's Værdipulje

Syddjurs Spildevand A/S