INDSATSOMRÅDER

Målsætninger og indsatsområder i klimahandlingsplanen

Vi har i Syddjurs Kommune fokus på, hvad vi selv som virksomhed og myndighed kan gøre, og det vi kan påvirke og inspirere til. Vi vil derfor bringe visionen for klimaindsatsen i spil med følgende indsatser:

Måle effekt og dokumentere indsatser

- Udarbejde af energi- og klimaregnskaber

Reducere forbruget af energi

Reducere kommunens egen CO2 udledning i den kommunale drift

- Energibesparelse på kommunale bygninger
- Grøn indkøbspolitik
- Bæredygtig kørsel

Videreudvikle varmeforsyning og vedvarende energikilder (VE)

- Grøn omstilling af varmeforbruget
- Konvertering af olie- og elvarme til varmepumper
- Evt. revision af kommunens biogasplan

Reducere udledning af CO2 fra transportsektoren

- Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, biodiesel mm.
- Etablere el-ladestandere ved private virksomheder og i det offentlige rum

Reducere drivhusgasser fra landbruget og naturen

- Gennemføre lavbundsprojekter via kommunal facilitering
- Jordfordeling og mere effektiv drift af landbrugsjorder
- Skovrejsning

Klimatilpasse byer, bygninger, infrastruktur og natur

Bruge strategiske partnerskaber og lokale klimaaftaler

- forpligtende aftaler på regionalt og nationalt plan
- lokale klimaplaner med fjernvarmeværker, virksomheder, foreninger eller leverandører.

Hvert område uddybes i de følgende afsnit med status, indsats og målsætning.