Fra plan til handling

Byrådet besluttede i 2019, at Syddjurs Kommune skulle have en ny klimahandlingsplan. Visionerne fra 2012 skulle opdateres og imødekomme nye krav om reduktion af klimagasser, grøn omstilling m.v. fra FN og EU og Folketingets klimalov.

Klimahandlingsplanen handler om, hvordan vi i Syddjurs Kommune kan omstille til bl.a. grøn transport og vedvarende energi, så vi kan forebygge forandringer i klimaet. Det ændrer ikke på, at vores klima alligevel bliver vådere, varmere og vildere. Følgerne i form af bl.a. flere oversvømmelser og højere vandstand kræver, at vi må tilpasse os, så vi kan beskytte vores værdier.

Klimahandlingsplanen støtter og underbygger de nationale initiativer, der har til formål at:

• spare på energien
• begrænse udledningen af drivhusgasser
• udvikle robusthed mod skader og tab fra fremtidens klima.

Dette vil vi realisere ved at:

• konvertere og udvikle individuel og kollektiv varme- og energiforsyning
• reducere CO2 udledning i den kommunale drift
• reducere udledning af drivhusgasser fra landbruget og binde CO2 i naturen
• reducere udledning af CO2 fra transportsektoren
• klimatilpasse by og land
• indgå i strategiske partnerskaber og lokale samarbejder
• via DK2020 samarbejdet at videreudvikle Klimahandlingsplan 2021-2024, så denne kan opfylde C40's CAP Framework for ambitiøse klimahandlingsplaner

Vi evaluerer ved:
• løbende at dokumentere indsatsen og måle effekten, så planer og aktiviteter kan justeres efter den aktuelle situation.

Løsningerne er afhængige af samspil og dialog mellem forskellige interessenter. De skal tage videst muligt hensyn til forskellige behov og vilkår. Målet er, at de grønne investeringer samtidigt bidrager positivt til bl.a. byudvikling, naturinteresser og infrastruktur.

  

LINKS

Realdania DK2020