VISION

Klimahandlingsplan 2021-2024 skal danne grundlag for reelle klimahandlinger i Syddjurs Kommune for bl.a. at understøtte Folketingets målsætninger om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden år 2030. Kommunen skal reducere udledning af klimagasser i egen virksomhed. Samtidig skal den inspirere og bidrage til lokale projekter og samarbejder.

Vi ønsker dermed, at Syddjurs forbliver et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Hvor vandet ikke er en trussel, men et aktiv. Hvor udsigt, natur og ren luft er rammen om et rekreativt og sundt liv. Hvor vi i fællesskab har fundet løsninger, som er rentable og holdbare.  Her skal vækst og grøn omstilling være bæredygtig og i balance.  


SYDDJURS KOMMUNES VISIONER FOR KLIMAINDSATSEN
Det er vores vision, at Syddjurs Kommune som geografisk enhed vil
• reducere CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.
• bidrage til, at el- og varmeforsyningen skal dækkes 100 % af vedvarende og bæredygtig energi i 2035.
• tilpasse byer og land til fremtidens klimaudvikling med stigende havvand og vådere vejr.


 

Visionen i denne plan bygger på Syddjurs Kommunes Visions- og udviklingsstrategi 2018-2030 - 'Vi gør det sammen’.
Grundlaget for vores klimahandlinger er derfor altid partnerskaber, samarbejder og inddragelse.
Kommunen har allerede tilsluttet sig en række strategiske partnerskaber inden for klima. Aftalerne forpligter os på at leve op til nationale og internationale mål.

Syddjurs Kommunes visioner for klimaindsatsen
• reducere CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.
• bidrage til, at el- og varmeforsyningen skal dækkes 100 % af vedvarende og bæredygtig energi i 2035.
• tilpasse byer og land til fremtidens klimaudvikling med stigende havvand og vådere vejr.

LINKS
Visions- og udviklingsstrategi 2018-2030

Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger

Klimaloven 2020

Regeringens Klimaprogram

Syddjurs Energi- og Klimaregnskab

Syddjurs Klimaplan 2012

KONTAKT
Syddjurs Klimakoordinator
Mail: Klima@syddjurs.dk
Telefon: 5170 4341