FN's Verdensmål

Klimahandlingsplanen tager desuden udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål (figur 3) med et særligt fokus på

• mål 7 – Bæredygtig energi
• mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
• mål 13 – Klimaindsats

Når vi arbejder med konkrete handlinger, forholder vi os desuden til, hvordan indsatsen påvirker de andre verdensmål. Det kan fx være mål 15 om livet på land eller nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Figur 3: FN's Verdensmål

FN´s Verdensmål skal både ses i global og lokal sammenhæng. Danmarks Statistik og 2030-panelet har offentliggjort 197 nye danske målepunkter for, at gøre FN’s 17 Verdensmål danske. De danske målepunkter anvendes i denne handlingsplan pejlemærker for Syddjurs indsatspunkter. Se rapporten under LINKS.