Formidling af mål og resultater

Kommunen skal informere borgere og virksomheder om, hvad de kan gøre, for at vi kan nå i mål med vores klimahandlinger.

Vi vil derfor fortælle om muligheder og projekter via diverse kanaler. Det kan fx være artikler i lokale medier, informationsmøder og digitale nyheder.

De små borgere skal også lære, hvad klima og energi handler om. Vi vil derfor udarbejde materialer til kommunens institutioner. Vi vil understøtte innovationskonkurrencer for eleverne i udskolingen, hvor der er fokus på grøn omstilling og  emneuger/temauger for alle, hvor der er fokus på verdensmålene/bæredygtig omstilling o.l. Vi vil også udpege områder og besøgsmål, som er velegnede til undervisningen inde som ude.

Udgangspunktet for indeværende klimahandlingsplan var en for-offentlighedsfase, hvor Byrådets strateginotat blev sat i høring. I forbindelse med for-offentlighedsfasen i 2020, hvor Syddjurs Kommune samlede idéer og input til indeværende klimahandlingsplan, blev er produceret videoer og artikler med information om mulige klimahandlinger. Materialer blev lavet sammen med karismatisk.nu og lonerubin.dk og anvendt til dialog via Facebook-siden Klimahandlinger i Syddjurs Kommune. Videoerne og artikler er tilgængelige via Syddjurs Kommunes hjemmeside.