Aktivitetsplan

Klimahandlingsplanen omsætter byrådets visioner og mål til handlinger via en aktivitetsplan se bilag 1.

Aktivitetsplanen er et dynamisk årshjul med et forpligtende forløb af handlinger. Det kan være projekter, informationskampagner og udviklingssamarbejder. Aktiviteterne skal sikre tværfaglige synergier inden for fx energirenovering, transport, klimatilpasning og opvarmning.

Klimahandlingsplanen er primært digital, og aktivitetsplanen vil blive revideret løbende.
Vi vil først og fremmest gå efter de handlinger, som vi kan gennemføre nu eller planlægge på kort sigt.  Samtidig vil vi løbende tilpasse vores indsat efter de overordnede rammer fra Staten. Det kan være nye love, muligheder for tilskud mv.