Fra marginaljord til skov, eng og overdrev

Landbruget kan også opnå støtte til at gå fra intensiv drift på marginal jord til våde enge, overdrev eller skov. Den optimale positive effekt ift. CO2 udledning fås ved, at udtage drænede arealer fra dyrkning og rejse skov, der kan forblive urørt og ikke drænet. Overdrev binder kun en mindre mængde CO2. Til gengæld er der en mangfoldig biodiversitet på overdrevene, som der er for lidt af i Danmark og er et særkende for Syddjurs.

Kommuneplan 2020 angiver, hvor vi planlægger nye statsskove, og hvor der kan opnås støtte til privat skovrejsning. Det nationale mål er frem mod år 2089 at få 20-25 pct. skov i Danmark. Syddjurs Kommune havde i 2018 ca. 23 pct. Skovarealer.

Nye skove optager CO2 fra atmosfæren og binder det i biomassen.  Skove beskytter også grundvandet, forbedrer vandmiljøet og øger de rekreative værdier. På lang sigt kan skovene forsyne os med lokalt produceret biomasse til opvarmning og byggematerialer.