Indsatser

Vi vil:

  • fortsætte med at reducere Syddjurs Kommune egen CO2 udledning med 2% pr. år frem til 2025. Som virksomhed vil vi vurdere hvilke løsninger og indsatser, der de mest omkostningseffektive således, at vi opnår den størst mulige effekt i forhold til de ressourcer, vi er villige til at investere.


Det gør vi ved at:

  • optimere kommunens bilflåde og udnytte af ressourcerne bedre.  Ved at udvikle et flådestyringssystem med datasamling fra alle køretøjer.
  • optimere medarbejdernes kørslen i arbejdstiden. Ved bl.a. at indkøbe videokonferenceudstyr til skoler og daginstitutioner med henblik på, at afvikle langt flere møder, kurser og uddannelser virtuelt,  således at kørsel og transporttid reduceres.
  • der ved kommunalt byggeri tænkes i bæredygtighed ved byggeri såvel som drift.
  • de eksisterende lokaler fortsat omstilles til bedre energiforbrug og indeklima, jf. Syddjurs Ejendomsstrategi.
  • arbejde for smartere udnyttelse af kommunens mange kvadratmeter. Hertil anvendes teknologi ift. optimeret forbrug af varme, ventilation og belysning. Der arbejdes med at koble data fra bl.a. flere bookingsystemer, bevægelsessensorer og FM-systemer, for at kunne tilpasse drift og vedligehold efter det faktiske brugsmønster.
  • bruge kommunale udbud og aftaler til at stille højere krav om grøn omstilling af offentlige transportmidler, service og erhvervskørsel, jf. Syddjurs Kommunes deltagelse i Partnerskab for offentlige grønne indkøb.
  • udarbejdelse af undervisningsmateriale og lokalisering af ekskursionsmål for skolernes undervisning indenfor bæredygtighed, energi og klima. Med fokus på udeundervisning og emneuger.

Aktueller klimaprojekter:

Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan