Indsatser

Vi vil:

  • reducere forbruget af energi både i kommunen og i det øvrige samfund.
  • gøre det lettere for de enkelte familier eller virksomheder, at se effekten af egne handlinger.


Det vil vi gøre ved at:

  • renovere vores bygninger og spare på energiforbruget.
  • understøtte private tiltag og informere om, hvordan borgere kan renovere og omstille deres energiforbrug, så de lever mere klimavenligt.
  • give borgerne mulighed, at lave deres egne klimahandleplaner for husstanden og opfordre virksomheder til, at arbejde med deres energi- og CO2-regnskaber.
  • understøtte bæredygtig bosætning i landdistrikterne herunder mulighederne for lokal etablering af fx vindmøllelaug, solcellelaug, CO2-neutrale landsbyer, bo- og erhvervsfællesskaber ol..
  • lade bæredygtighed, klima og grøn omstilling indgå i Syddjurs landdistriktspolitik.
  • gå forrest som kommune ved nybyggeri og efterspørge bygninger med lavt CO2-aftryk i både materialevalg og drift. Og med dialog påvirke boligforeninger og andre bygherrer til at gøre det samme.
  • Syddjurs Kommune årligt uddeler en Natur- og klimapris fx til projekter med bæredygtigt og klimavenligt byggeri.
  • affaldssortering indføres for alle husstande inden 2024. Syddjurs Kommunen vil bidrage til Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor 2020.

Aktueller klimaprojekter:

Se Syddjurs Klima Aktivitetsplan