Klimatilpasning

Fremtidens klima bliver varmere, vådere og mere ekstremt på grund af stigende CO2 mængder i atmosfæren. Vi har allerede oplevet stormfloder med forhøjet vandstand op til 1,75 m i Syddjurs, da stormen Bodil ramte Danmark i december 2013. De nyeste prognoser peger på, at den globale opvarmning vil føre til en havvandsstigning på 0,5-1,5 m over de næste 80 til 100 år. Dertil kommer kraftigere storme og mere ekstrem nedbør. Se nedbørs- og temperaturstatistik figur 17 og 18 og DMI´s Klimaaltlas.

 

Figur 17 og 18 viser middeltemperatur og nedbørssum fra 1874 til 2020, kilde DMI.

Mange vandløb i kommunen er overbelastede af regnvand fra befæstede arealer, tage og dræn. Efterhånden som byernes kloakker fremover bliver separeret, vil endnu mere regn ende i vandløbene. Desuden vil grundvandet stige mange steder. Se grundvandsdata fra Klimatilpasning.dk

Syddjurs kyster er endnu ikke i høj risiko for erosion, som det ses ved Vestkysten og Nordvestsjælland, og vores udfordring ligger derfor ikke i kystsikring.
Vi skal beskytte vores bygninger og veje i forhold til skybrud, stormflod og grundvandsstigninger. Vi ved heldigvis nogenlunde, hvor hurtigt vi skal gøre det. Vi kan derfor planlægge ud fra, hvad vi tror vil ske om henholdsvis 10, 30 og 80 år. Vi kan dermed skalere de tilpasninger, som vi laver nu, så de kan ændres og forstærkes af de kommende generationer.

Klimatilpasning skal ikke ses som øgede omkostninger, men som investeringer der bidrager til merværdi for lokalsamfundet. Nærhed til vandet har en stor værdi for os i Syddjurs Kommune. Det er her vi bor, holder ferie eller går en tur og finder ro. Vi skal derfor balancere mellem at beskytte vores fysiske værdier og bevare de rekreative oplevelser. Hvis vi tænker investeringer på andre områder som spildevand, infrastruktur og byfornyelse sammen med klimatilpasning, vil vi ofte kunne reducere de samlende omkostninger samtidig med, at vi udvikler de rekreative muligheder.