Andre politikker aftaler og anbefalinger

Det politiske grundlag består af Dansk Klimalov 2019 og Regeringens Klimaprogram 2020, samt kommunens egne politikker, strategier og planer. Dertil kommer andre eksterne aftaler og partnerskaber. Der er også hentet inspiration i forskellige anbefalinger til grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Se listen i bilag 3.