Reduktion af drivhusgasser fra landbruget og naturen

Landbruget står for ca. 22 pct. (2017 tal) af den samlede udledning af klimagasser i Danmark. Klimagasserne kommer både fra dyrene selv, men også fra jord, der pløjes, og maskinernes brug af brændstof. Det er især regeringen og landbrugets brancheforening, der skal finde bæredygtige løsninger og støtteordninger for fremtidens landbrug. Kommunerne har meget lidt indflydelse.

CO2 aftrykket medregnes i den kommune, der producerer fødevarerne – og ikke for den, som spiser dem.

Syddjurs Kommune er en landbrugskommune. Vi producerer langt mere mad og foder, end vi selv skal bruge. Fra 1990 til 2018 steg energiforbruget fra landbruget med ca. 9 pct. Hvis Syddjurs Kommune skal blive helt klimaneutral i 2050, ville vi være nødt til at udfase husdyrproduktionen og udtage rigtig meget landbrugsjord fra dyrkning.

Det er ikke et realistisk scenarie, men vi vil arbejde for at gøre, de ting, som giver mest mening, og som vi som kommune har mulighed for at påvirke. Fra 2018 omfatter Syddjurs Klimaregnskab en detaljeret opgørelse af drivhusgasser fra landbruget (figur 16), som kan bidrage til indsatser indenfor reduktion af drivhusgasser sammen med Virkemiddelkatalog for Region Midtjylland.

 

Figur 16: Fordeling af udledning fra landbrug i Syddjurs 2018 (Ton CO2e)