Strategiske partnerskaber og lokale klimaaftaler

Når kommunen indgår i strategiske partnerskaber med virksomheder eller organisationer tjener det især to formål:

• At forpligte os på nogle ambitiøse mål og handlinger
• At få viden, inspiration og erfaring fra partnerskabets ledelse og deltagere

Aftalerne er dermed et vigtigt værktøj for os, når vi skal planlægge vores klimahandlinger. De viser retning ud fra nogle anerkendte standarder og mål. Vi skal ikke opfinde det hele selv.

I 2021 har Syddjurs Kommune indgået følgende aftaler:

• En klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2 udledning med 2% om året frem til 2025.
• Borgmesterpagten fra 2009, hvor Syddjurs Kommune forpligter sig til at reducere kommunens samlede CO2 udledning via handleplaner og energiregnskaber.
• Aftale med NRGI 2019 om at fremme af vedvarende energi og udvikle elnettet. Herunder bistand til at planlægge, hvor og hvor mange el-ladestandere vi skal have.
• DK2020 samarbejdet er en regional samarbejdsaftale, hvor vores klimahandlingsplan skal leve op til rammerne for en C40 certificering. Partnerskabet skal åbne muligheder for tværkommunalt samarbejde, fælles vidensopbygning og -udveksling hos forvaltninger og kommunalbestyrelser mv.
• De østjyske kommuner i Business Region Aarhus samarbejder om, at fremme virksomhederne i regionen gennem en fælles indsats ift.: Udvikling, digitalisering, mobilitet, uddannelse, bæredygtig vækst og klima.
• Grenåens opland er et af flere projekter i ét fælles projekt på tværs af Region Midt, der hedder Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).