Fra fossilt til vedvarende energi som drivmiddel

Der er et kæmpe behov for at reducere udledningen af CO2 fra transport, men det er også en stor udfordring.

Grøn omstilling af transporten skal ske ved at gå fra benzin og diesel som drivmidler til el og biodiesel. Eksperter peger på, at det skal gå så hurtigt, at der i 2030 skal være 1-1,5 mio. elbiler i Danmark.

Hvis vi skal lykkes med omstillingen, skal det være nemt, billigere og smartere at skifte til elbil. Elbiler har den laveste CO2 udledning over bilens levetid ift. fossilbiler, jf. figur 15. Der er økonomiske fordele ved elbiler som lavere afgifter, bedre drift- og brændstoføkonomi, men det vigtigste er, at det er let at komme til at lade bilen op. Derfor skal infrastrukturen være på forkant med behovet. Ellers risikerer vi, at flere vil vælge en overgangsløsning i form af en hybridbil, der kun giver mulighed for at køre på el over korte strækninger. Vi skal ligeledes indtænke løsninger, der kan understøtte bæredygtig turisme og de mange sæsongæster, der besøger kommunen.

 

Figur 15: Global CO2-udledning pr. km over bilens levetid (Klimarådet 2018)